Bio-partikelräknare i realtid och detektor för biologiska incidenter Tac-7

TAC-7® är en biologisk aerosoldetektor som mäter biofluorescens och diffraktiv spridning som genereras av aerosolpartiklar när de passerar genom en intensiv ultraviolett stråle. Den används för att övervaka partiklar i miljön och klassificera dem som biologiska eller icke-biologiska och för att larma vid en plötslig ökning av bioaerosolnivån inom ett definierat partikelstorleksintervall. TAC-7® har tillämpningar inom civilskydd, stadsbussar, evenemang eller sterila utrymmen.

• Biologisk händelsedetektering genom UV-excitation av organiska molekyler.
• Fotonräkning: utan analog drift
• Automatiserade protokoll för utlösning av aerosol-biocollecte
• Funktion> 24 timmar per utbytbart batteri
• Bred arbets temperaturområde
• Lättvikt/liten storlek
• Lång livslängd
• RS-232 eller trådlös kommunikation (valfritt)

  • Inomhus/utomhus
  • Arenor, konsertsalar.
  • Sterila utrymmen, P4-labb
  • Stadstransport.
  • Flygplatser